Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wartość dofinansowania 74.000.00 zł

Dokumenty - wsparcie przygotowawcze

 

Wsparcie przygotowawcze

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD Pałuki – Wspólna Sprawa