Komisja Rewizyjna LGD

Skład Komisji Rewizyjnej LGD

Elżbieta Horka

Przewodnicząca

Anna Marciniak

Członek Komisji

Jerzy Śniadecki

Członek Komisji

Skład Komisji Rewizyjnej LGD

Elżbieta Horka

Przewodnicząca

Anna Marciniak

Członek Komisji

Jerzy Śniadecki

Członek Komisji