Komisja Rewizyjna LGD

Skład Komisji Rewizyjnej LGD

Elżbieta Horka

Przewodnicząca

Anna Marciniak

Członek Komisji

Michał Duch

Członek Komisji