Szkolenia


Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych lub usług...

Szkolenie dla Grantobiorców

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla Grantobiorców, które odbędzie się 27 maja 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro). Szkolenie dotyczyć będzie...

Zapraszamy na szkolenie w ramach naboru wniosków 2/2020/G

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie w ramach naboru wniosków 2/2020/G Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw Szkolenie adresowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mikro lub małe przedsiębiorstwo na...

Rozwój działalności gospodarczej – szkolenie

W dniu 28 sierpnia 2020r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie z zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami dla przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskiego, planujących rozwinąć dotychczasową...

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie z EFS

Aktywizacja społeczno-zawodowa Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – oś 11 (projekty finansowane z Europejskiego Funduszu...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020....

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020....

Szkolenie w zakresie obsługi aplikacji Omikron SL.

W miniony piątek w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie dotyczące obsługi aplikacji Omikron SL. Szkolenie poprowadziła Dyrektor Biura LGD, Pani Weronika Pochylska oraz Pani Magdalena Petrykowska. Podczas spotkania omówione...

Warsztat refleksyjny

W dniu 21.02.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbył się II warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, jej efektów, a także...

Szkolenie dotyczące obsługi aplikacji Omikron SL.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców w zakresie obsługi aplikacji Omikron SL. Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, II...