Media

Galeria filmów

Publikacje

Kujawsko-Pomorskiem szlakiem Lokalnych Grup Działania

Publikacja pn. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”

Zrealizowana w ramach operacji: „Podsumowanie wdrażania mechanizmu RLKS w województwie kujawsko – pomorskim w perspektywie 2014 – 2020.” przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie”

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi”.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”