Dokumenty

Broszury informacyjne

Aktualne formularze wniosków do pobrania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Plan Komunikacji

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021r. (obowiązujący od 26.05.2021r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021r. (obowiązujący od 09.12.2020r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. (obowiązujący od 02.12.2020r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. (obowiązujący od 23.06.2020r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. (obowiązujący od 22.11.2019r.)

Umowa Ramowa

Załączniki do Umowy Ramowej

Ankieta monitorująca