Dokumenty

Broszury informacyjne

Aktualne formularze wniosków do pobrania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Plan Komunikacji

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2023r. (obowiązujący od 12.06.2023r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2023r. (obowiązujący od 25.11.2022r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2022r. 23.11.2021r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021r. (obowiązujący od 23.11.2021r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021r. (obowiązujący od 26.05.2021r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021r. (obowiązujący od 09.12.2020r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. (obowiązujący od 02.12.2020r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. (obowiązujący od 23.06.2020r.)

Umowa Ramowa

Załączniki do Umowy Ramowej

Ankieta monitorująca