Dokumenty

Broszury informacyjne

Aktualne formularze wniosków do pobrania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Plan Komunikacji

Umowa Ramowa

Załączniki do Umowy Ramowej

Ankieta monitorująca