Statut

Informacje o LGD

Lokalna Grupa Działania PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców na terenie 6 gmin w powiecie żnińskim.

Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, której członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Janowiec Wielkopolski i Żnin. Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do stowarzyszenia w 2015r. Członkiem LGD jest także Powiat Żniński.

Szerokie konsultacje społeczne związane z tworzeniem LGD na tym terenie trwały już od początku 2006 roku. Dużą rolę w procesie tworzenia się partnerstwa odegrały samorządowe władze gmin, a także Stowarzyszenie Leszka Białego z Godaw, które było kołem zamachowym pałuckiego leadera.
Podczas zebrania założycielskiego wybrano pierwszy zarząd, na czele którego stanęła pani Eliza Reszka. Samo spotkanie miało szeroki wydźwięk, a zebrało aż 171 osób i reprezentantów podmiotów prawnych z trzech sektorów. Siedzibą LGD ustanowiono miasto powiatowe – Żnin.

Zapraszamy do wspólnego działania!

Statut LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Pobierz statut w pliku PDF