Zamówienia

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytanie ofertowe:
1. Wykonanie elementów odblaskowych dla 70 uczestników Radju Nordic Walking w Janowcu Wielkopolskim w dniu 07.09.2019r.
Do realizacji zadania wybrany został oferent: SUBTEX s.c. Radosław Marciniak, Michał Wójtowicz, 90-251 Łódź, ul. Jaracza 72

Zapytanie ofertowe na przewóz osób

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych:
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wynajem autokaru/busa wraz z kierowcą do przewozu 70 osób, uczestników Rajdu Nordic Walking z miejscowości Barcin, Łabiszyn, Żnin, Gąsawa, Rogowo do Janowiec Wielkopolski oraz odwóz uczestników po zakończeniu rajdu z miejscowości Janowiec Wielkopolski do Rogowo, Gąsawa, Żnin, Łabiszyn, Barcin.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wzór oferty

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytania ofertowe:
1. Zakup i dostarczenia do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych. Do realizacji zadania został wybrany oferent: Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „Barbara” Barbara Nowak, ul. Plac 1 Maja 14, 88-190 Barcin

 

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytania ofertowe:
1. Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w  Łabiszynie w dniu 20.07.2019 w godzinach 12.00 – 16.30 – do realizacji zadania został wybrany oferent Adriana Witucka, ul. Mickiewicza 6/1, 89-210 Łabiszyn

Zapytanie ofertowe w celu szacowania wartości zamówienia

Zamawiający – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w celu ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, zaprasza do przesłania szacowania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

1. Kompleksowe opracowanie systemu identyfikacji wizualnej,
2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego portalu internetowego dotyczącego obszaru 4 LGD,
3. Zebranie informacji, opracowanie i zredagowanie treści tekstowych w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych, które zostaną opublikowane na portalu,
4. Wykonanie zdjęć promocyjno-reklamowych obszaru 4 LGD wg kategorii,
5. Nagranie, montaż, publikacja filmów z wydarzeń promocyjnych, kulturalnych oraz sportowych,
6. Wprowadzenie treści, zdjęć, filmów oraz animacja treści,

dotyczy umowy nr 0007-6936-UM0220001/18 zawartej na rzecz realizacji projektu pt. „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe – szacunkowa wartość zamówienia
Oferta cenowa