Konsultacje LSR


Konsultacje LSR

Zapraszamy do konsultacji

Drodzy mieszkańcy powiatu Żnińskiego, zwracamy się z prośbą o konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji do przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR. Formularz konsultacyjny należy przesłać do dnia 27.05.2021...

Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa związane z zatwierdzeniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację LSR. PORZĄDEK OBRAD Otwarcie zebrania...

Zapraszamy na konsultacje

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w  zakresie: Wsparcie dla przedsiębiorstw. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29 października o godz. 10.00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6...

Konsultacje społeczne

W dniu 4 lipca 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w zakresie przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności...

Konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w  zakresie przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej w osi 7 RPO. W związku z poprzednimi naborami wniosków i...

Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Planie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników i przedsięwzięć dotyczących projektów grantowych w PROW – Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie...