Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do naboru wniosków 2/2020/G

Pytanie 1: W tabeli A.3.1.a Tabele analizy finansowej EFRR dane finansowe z zakładki przychody kopiują się w innej wartości do zakładki RZS. Proszę o informację czy tak ma zostać czy należy to poprawić? Odpowiedź: Wnioskodawca podczas sporządzania dokumentacji...

Interpretacja ARiMR

Interpretacja ARiMR dotycząca możliwości wsparcia operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie SARS-CoV-2

Szanowni Państwo Poniżej pytania otrzymane od jednego z samorządów. Przesyłamy je do wszystkich Państwa wraz z odpowiedziami żeby ograniczyć liczbę pytań w podobnych sprawach. Pytania: Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z branży hotelarskiej jest na etapie...