Aktywizacja Społeczności Lokalnej 2023


Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa informuje, że rusza nabór do projektu pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób w okresie od 01.04.2023r. do 31.10.2023r.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa będzie realizowana w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.

Regulamin projektu  DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji  DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy  DO POBRANIA

Działania

R

Centra Aktywności Lokalnej

W ramach pierwszego zakresu powstanie 6 Centrów Aktywności Lokalnej (w każdej gminie po 1 centrum), które będą realizowały zajęcia w zakresie realizacji warsztatów mających na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi i rozwój lokalny. Na warsztatach uczestnicy będą zdobywać doświadczenie związane z możliwościami podniesienia umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi, metod i źródeł do organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń dla lokalnej społeczności tj. możliwości i zalety płynących z tworzenia prężnego działania w zakresie sektora pozarządowego, możliwości i źródeł poszukiwania środków finansowych na realizację zadań dla mieszkańców bez pomocy gmin czy powiatu. Część zajęć będzie praktyczna i będzie polegała na wypełnianiu wniosków o pozyskanie takich środków. Do Centrów Aktywności Lokalnej szukamy 90 chętnych osób

R

Animacja Społeczności Lokalnej

W ramach zakresu Animacja społeczności lokalnej poprzez  zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń z terenu LGD zostanie przeprowadzony panel zajęć sportowych. Nie zabraknie również promowania zdrowego stylu życia oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców poprzez realizację wydarzeń, podczas których prowadzone będą działania uświadamiające i profilaktyczne związane z zasadami zdrowego odżywiania, roli aktywności fizycznej. Do Animacji społeczności lokalnej szukamy 60 osób chętnych.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.lgd-paluki.pl. Dokumenty można składać bezpośrednio w biurze projektu, pocztą tradycyjną i podczas spotkań rekrutacyjnych.

Głównym kryterium rekrutacji jest zamieszkanie na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Drugim kryterium rekrutacji jest wiek powyżej 15 r. ż. W przypadku dzieci należy złożyć oświadczenie opiekuna prawnego. Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR.

Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do siedziby biura LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie, do kontaktu telefonicznego 609 996 155 lub wiadomości e-mail: lgd@lgd-paluki.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Ogłoszenie o poszukiwaniu osób do prowadzenia stoisk na lokalnych wydarzeniach na terenie powiatu żnińskiego w ramach projektu „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”.

W związku z realizacją projektu od 01.04.2023r. do 31.10.2023r. pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób,...

Ogłoszenie o poszukiwaniu osób do prowadzenia stoisk na lokalnych wydarzeniach na terenie powiatu żnińskiego w ramach projektu „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”.

W związku z realizacją projektu od 01.04.2023r. do 31.10.2023r. pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób,...