Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wartość dofinansowania 74.000.00 zł

Wsparcie przygotowawcze


Wsparcie przygotowawcze

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 przyjęta przez WZC!

W dniu 05.06.2023r. Walne Zebranie Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2023-2029. Obszar wdrażania LSR został powiększony o Gminę Dąbrowa z Powiatu Mogileńskiego, tak więc LSR obejmuje cały Powiat...

Spotkanie konsultacyjne w Żninie

Spotkanie konsultacyjne w Żninie

W dniu 10 maja 2023r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców,...

Konsultacje LSR 2021-2027 w biurze LGD

Konsultacje LSR 2021-2027 w biurze LGD

  Zapraszamy do konsultowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na lata 2021-2027. Z dokumentem można zapoznać się i zgłosić swoje uwagi w biurze LGD Pałuki - Wspólna Sprawa; - w poniedziałek, środę i czwartek w godz....

Spotkanie w Gminie Dąbrowa

Spotkanie w Gminie Dąbrowa

W dniu 8 maja 2023r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyło się spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. Gmina Dąbrowa w lutym 2023 podjęła uchwałę o przystąpieniu do LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, a od...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.05. 2023r. o godzinie 14.00 w siedziba LGD,...

Zaproszenie na spotkanie zespołu ds. LSR

Zaproszenie na spotkanie zespołu ds. LSR

Zaproszenie na spotkanie zespołu ds. LSR Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza członków zespołu ds. LSR na spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.05.2023r....

Spotkanie dla mieszkańców gminy Dąbrowa

Spotkanie dla mieszkańców gminy Dąbrowa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców gminy Dąbrowa na spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 08.05. 2023r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy...

Spotkanie w Gminie Dąbrowa

Spotkanie w Gminie Dąbrowa

W dniu 17 kwietnia 2023r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców gminy Dąbrowa na spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.04 2023r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy...