14 czerwca br. Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD otrzymała środki w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. Celem wsparcia jest przygotowanie Lokalnej...