Projekt Współpracy

Portal informacyjny SWPIK.PL

Serwis informacyjny SWPIK.PL został stworzony z myślą o mieszkańcach, turystach i przedsiębiorcach z okolic Pałuk i Kujaw, a jego głównym celem jest promowanie tych obszarów jako terenów atrakcyjnych m.in. turystycznie i gospodarczo. Strona internetowa powstała przy...

Słów kilka o Projekcie Współpracy

Projekt pod nazwą "Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw" w ramach poddziałania 19.3, objętego PROW na lata 2014-2020, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego opartego o działania promocyjne z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez promocję zasobów z terenu LGD...