Aktualności


Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Burmistrz Łabiszyna zapraszają na VII Pałucki Festyn Ludowy do Łabiszyna. Kolejna edycja spotkania z folklorem Pałuk odbędzie się na Stadionie Miejskim w Łabiszynie już 20 lipca 2019r. o godzinie 12.00. W programie...

Konsultacje społeczne

W dniu 4 lipca 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w zakresie przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności...

Spektrum typów działań w RLKS

Typ 1 a. Kluby samopomocy Głównymi celami klubu samopomocy jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób z różnorodnymi problemami, minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, pomoc w wychodzeniu z...

Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W dniu 26 czerwca 2019r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Partnerstwo dotyczy współpracy na rzecz wspierania realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz...

Konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w  zakresie przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej w osi 7 RPO. W związku z poprzednimi naborami wniosków i...

Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Planie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników i przedsięwzięć dotyczących projektów grantowych w PROW – Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie...

Klub Młodzieżowy „Warcaby i szachy – nauka i zabawa”

Żniński Klub Morsa realizuje projekt pt. Klub Młodzieżowy „Warcaby i szachy – nauka i zabawa”. Zajęcia odbywają się od stycznia do czerwca br. Dzięki dofinansowaniu Lokalnej Grupy Działania „Pałuki - Wspólna Sprawa” co piątek młodzież bierze udział w zajęciach...

Pierwsza pomoc tu i teraz

W dniu 17 czerwca 2019 roku na żnińskim rynku odbyły się zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Pierwsza pomoc tu i teraz”. Wszystkich przybyłych mieszkańców przywitała Pani Eliza Reszka – Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki –...