Działania w zakresie aktywnej integracji

Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa projektu

Odbiorcami projektu są….