Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju Lokalnej Grupy Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa ” realizowany będzie jako projekt grantowy skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa tj. gmin wiejskich Rogowo, Gąsawa, gminy miejskowiejskiej Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski, ,Żnin.

Projekt grantowy będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r. Projekty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców.
Projekt zakłada, iż wsparcie otrzyma łącznie 10 mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru działania LSR. W wyniku jego realizacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 10, oraz wskaźniki rezultatu: Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 5, Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 5
Wartość wydatków ogółem wyniesie 1 052 631,58 zł.

Umowy na projekty grantowe wręczone

W dniu 18 maja 2021r. odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem oraz wręczeniem 10 umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, przybyłych gości przywitał Pan Ryszard Ulatowski – Prezes LGD. W...

Informacja dla Grantobiorców

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa informuje, że w dniu 19.11.2020r. doradztwo w zakresie naboru wniosków nr 2/2020/G Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw nie będzie udzielane. Przypominamy, że w dniu 19.11.2020r. wnioski o powierzenie...

Szkolenie online 2/2020/G

W związku z panującą sytuacją epidemiczną i wysokim ryzykiem zakażenia się koronawirsem SARS CoV-2, informujemy, że zmieniona zostaje formuła szkolenia w zakresie naboru 2/2020/G Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenie przeprowadzone zostanie...

Pytania i odpowiedzi do naboru wniosków 2/2020/G

Pytanie 1: W tabeli A.3.1.a Tabele analizy finansowej EFRR dane finansowe z zakładki przychody kopiują się w innej wartości do zakładki RZS. Proszę o informację czy tak ma zostać czy należy to poprawić? Odpowiedź: Wnioskodawca podczas sporządzania dokumentacji...

Dokumenty

Umowa nr UM_WR.431.1.288.2019 Aneks nr 1 do umowy nr UM_WR.431.1.288.2019...