Umowy na projekty grantowe wręczone

W dniu 18 maja 2021r. odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem oraz wręczeniem 10 umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, przybyłych gości przywitał Pan Ryszard Ulatowski – Prezes LGD. W...

Informacja dla Grantobiorców

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa informuje, że w dniu 19.11.2020r. doradztwo w zakresie naboru wniosków nr 2/2020/G Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw nie będzie udzielane. Przypominamy, że w dniu 19.11.2020r. wnioski o powierzenie...