„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 przyjęta przez WZC!

W dniu 05.06.2023r. Walne Zebranie Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2023-2029. Obszar wdrażania LSR został powiększony o Gminę Dąbrowa z Powiatu Mogileńskiego, tak więc LSR obejmuje cały Powiat...

Koncert Damiana Leśniewskiego w ŻDK

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na wyjątkowy koncert w wykonaniu Damiana Leśniewskiego. Koncert odbędzie się 21 maja 2023r. o godzinie 18:00 w Żnińskim Domu Kultury. Damian Leśniewski pianista, kompozytor. Urodzony w 2008 roku, uczeń 2 klasy...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące LSR na lata 2021-2027

W dniu 10 maja 2023r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców, stowarzyszeń,...

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Dąbrowa

W dniu 8 maja 2023r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyło się spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. Gmina Dąbrowa w lutym 2023 podjęła uchwałę o przystąpieniu do LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, a od marca jest...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia protestów

W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2023 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki - Wspólna...