„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

ARiMR – Informacja dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO  Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7...

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Nasza piękna ziemia”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa wraz z zaproszonym Jury w dniu 19 listopada br. dokonała rozstrzygnięcia konkursu pt. „Nasza piękna ziemia”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże (prac wpłynęło aż 105) za co serdecznie dziękujemy. Konkurs...

Wręczenie aneksów do “umów ramowych”

W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli Lokalnych Grup Działania przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu...

Konkurs „GŁOS NATURY”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. “GŁOS NATURY”. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców powiatu żnińskiego. Celem konkursu jest napisanie tekstu piosenki lub wiersza o tematyce proekologicznej lub anty...

Konkurs „DAJ NAM PRZYKŁAD”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. “DAJ NAM PRZYKŁAD”. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców powiatu żnińskiego  w wieku od 10 lat do  19 roku życia. Celem konkursu jest uwiecznienie na fotografii osób dbających o...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Informacje dotyczące dodatkowych załączników do naboru 2/2021

Poniżej zamieszczamy dodatkowe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej: Formularz de minimis Oświadczenie - Pierwsza Działalność WZOR oferty cenowej Zwracamy uwagę, że podmiot składający wniosek musi poinformować LGD...