„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Rozpoczynamy zapisy na Rajd Nordic Walking w Gminie Łabiszyn

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na Rajd Nordic Walking, który odbędzie się w dniu 10 września 2022r. (sobota) o godz. 10.00 w okolicy miasta Łabiszyn, na dystansie ok. 10km. W tym roku trasa rajdu poprowadzi nas...

Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji

Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji do przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR Etap konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na...

Pieniądze dla LGD

14 czerwca br. Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę wręczył wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.  LGD otrzymała środki w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G

Żnin,  data 08.05.2022r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/2022/G Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:...