„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

 

Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania Pałuki –...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Gminie Dąbrowa

Informujemy że od 29 stycznia przeprowadzimy cykl sołeckich spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sołectwach Gminy Dąbrowa. Podczas spotkania LGD przedstawi planowany roczny harmonogram ogłaszania konkursów, poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia oraz zasięgnie...

Głosowanie w konkursie Nasza Domowa Choinka rozpoczęte.

Zapraszamy do głosowania w konkursie na Naszym Fanpage na Facebooku LGD Pałuki Wspólna Sprawa.. „Nasza Domowa Choinka”.1 polubienie= 1 głos. Dziesięć zdjęć, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Polubienia stanowią 49%...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

 

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia protestów

W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2023 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki - Wspólna...