Grupa „Misie” z przedszkola „U Boba” w LGD 18.10.2019r.