Celem projektu zatytułowanego „Tacy Sami”, którego odbiorcami są podopieczni Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Barcinie są działania wspierające rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej. W projekcie udział biorą osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz osoby z ich otoczenia.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone będą na przestrzeni 6 miesięcy. Są to min. warsztaty terapeutyczne wspierające z psychologiem, warsztaty aktorskie, które mają na celu pobudzić wyobraźnię uczestników poprzez twórcze działania, rozwój zainteresowań oraz niwelowania lęku przed występami. Ponadto dla podopiecznych przygotowano zajęcia z tworzenia dekoracji i rzeźb z owoców i warzyw.

W projekcie przewidziano wyjazd wypoczynkowo – integracyjny, który ma pomóc w doskonaleniu komunikacji. Zmiana miejsca otoczenia i nocleg w innym miejscu aniżeli na co dzień to bardzo dobra terapia dla uczestników projektu.

Zajęcia odbywają się w świetlicy w Mamliczu oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Barcinie.

Łączna kwota projektu wynosi 47.138,00 zł z czego 44.782,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na projekt zostały pozyskane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.