Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, zaprasza na szkolenie dotyczące certyfikacji produktów lokalnych/usług/miejsc/wydarzeń oraz możliwości korzystania z portalu internetowego powstałego w ramach projektu współpracy „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
Portal internetowy powstał przy współpracy 4 lokalnych grup działania:
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „”Dolina Wełny”.

Szkolenie odbędzie się 30 marca 2022r. o godzinie 10.00 w restauracji Martina w Żninie. 

Program szkolenia:

  1. Założenia projektu współpracy
  2. O partnerach projektu
  3. Przerwa kawowa
  4. Portal – omówienie jego zasobów i roli w systemie obsługi klientów obszaru współpracy.
  5. Praktyczny sposób działania – informacje dla klientów i użytkowników.

Po zakończeniu szkolenia zapraszamy na poczęstunek.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (tel. 609-996-155) lub mailowo (lgd@lgd-paluki.pl) do dnia 29.03.2022r. do godziny 12.00.