W dniu 30 marca 2022r. odbyło się szkolenie dotyczące możliwości korzystania z portalu internetowego powstałego w ramach projektu współpracy „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Szkolenie poprowadził Pan Wojciech Zdunek oraz Pan Ryszard Ulatowski, przedstawiając zalety i możliwości portalu.

Serwis informacyjny został stworzony z myślą o mieszkańcach, turystach i przedsiębiorcach z okolic Pałuk i Kujaw, a jego głównym celem jest promowanie tych obszarów jako terenów atrakcyjnych m.in. turystycznie i gospodarczo.

Strona powstała przy współpracy z czterema Lokalnymi Grupami Działania (LGD),
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “”Dolina Wełny”

czyli rodzajem partnerstwa terytorialnego, które zrzesza okoliczne organizacje i osoby zamieszkujące zwykle obszary wiejskie. Stowarzyszenia skupiają najczęściej przedstawicieli z sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

Lokalne Grupy Działania po zaakceptowaniu przygotowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju mogą korzystać ze środków finansowych oferowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby realizować zadeklarowane projekty i przedsięwzięcia.