Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania Pałuki –...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Gminie Dąbrowa

Informujemy że od 29 stycznia przeprowadzimy cykl sołeckich spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sołectwach Gminy Dąbrowa. Podczas spotkania LGD przedstawi planowany roczny harmonogram ogłaszania konkursów, poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia oraz zasięgnie...