malastandardduza
Start
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 września 2018 09:40

paluki stopka PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 18 września 2018 r. do 1 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit środków w ramach naboru: 1 126 082,20
Maksymalna kwota wsparcia:  300 000,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł
Intensywność pomocy:
- max 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji  realizowanych przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
- max 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
- max 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych typów operacji i wnioskodawców podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej i organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli ubiega się o pomoc w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.
Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
3. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.pdf);
    wzrór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx);
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf);
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielorotnego wypełniania (.xlsx);
4. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
5. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
5.1 załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia
5.2 załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia;
5.3 załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia;
5.4 załącznik nr 3a do umowy o udzielenie wsparcia;
5.5. załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia;
6. wzór formularza wniosku o płatność (.pdf);
    wzór formularza wniosku o płatność (.xlsx);
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf);
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx);
7. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
8. formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO);
9. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR - wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
10. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy.

 
PAŁUKI TOUR 2018 za nami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 września 2018 12:22

W minioną niedzielę, wschodnią część Pałuk opanowali miłośnicy "dwóch kółek" – jedni walczyli o miejsce na podium w wyścigach kolarskich, inni – pojawili się aby z całych sił dopingować wysportowanych amatorów i zawodowców.

Wszystkim przybyłym mieszkańcom i turystom na stadion w Żninie, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji – na najmłodszych czekał plac zabaw, na tych nieco starszych – Rowerowa Akademia. Gwoździem programu był natomiast pokaz rowerowego show w wykonaniu Jonasza Pakulskiego – uczestnika X edycji programu Mam Talent oraz występ zespołu Luvadance Cheerleaders.
Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku mogli zapoznać się z ofertą sklepów sportowych, była to również okazja aby oznakować swoje „cztery kółka”, o taką możliwość zadbali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Na gości czekali także masażyści i ratownicy medyczni, którzy przeprowadzali podstawowe badania profilaktyczne.

Więcej…
 
Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR-szkolenie PDF Drukuj Email

28 sierpnia 2018r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR. Termin naboru wniosków ogłoszonego w ramach tego przedsięwzięcia to 31.08.2018r. – 14.09.2018r. Limit środków w ramach naboru: 289252,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia: 96 417,00 zł. Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50000 zł. Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych

szkolenie rozwój 1 szkolenie rozwój 2 szkolenie rozwój 3

 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne do Barcina PDF Drukuj Email

Spotkanie informacyjne

 
Wynik naboru wniosków numer 2/2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 28 sierpnia 2018 13:34

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór wniosków 2/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-218/18

Numer konkursu LGD: 2/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Nie wpłynął żaden wniosek.

 


Strona 7 z 126
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa