Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 24.01.2024r. godz. 15:00 w celu ukonstytuowania się Rady LGD oraz przedstawienia uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2023 w ramach poddziałania  19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

 

PORZĄDEK OBRAD
1.    Rozpoczęcie posiedzenia
2.    Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
3.    Przedstawienie porządku obrad
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej

 1. Wybór Przewodniczącego i Zastępców
  7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców
 2. Przedstawienie uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko –  Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2023
  9.    Podjęcie uchwał
  10.    Przyjęcie korekty protokołu z dnia 07.11.2023r.
  11.  Wolne głosy i wnioski
  12.  Zakończenie obrad