W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2023 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. W dniu 07.11.2023r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wniosek nr 2023/1.1.1/12, 2023/1.1.1/29, 2023/1.1.1/35,  2023/1.1.1/36, 2023/1.1.1/56 oraz 2023/1.1.1/63.
Poniżej zamieszczamy listę operacji wybranych po ponownej ocenie operacji w zakresie, których złożono protesty dla naboru 1/2023.

Do pobrania:
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa