Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Termin: 26.02.2024 r., początek o godz. 12.00

Miejsce: spotkanie zostanie przeprowadzone w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna)

Prowadzący: Ryszard Ulatowski, Weronika Pochylska

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: lgd@lgd-paluki.pl do dnia 23.02.2024 r. (włącznie).