Informujemy że od 29 stycznia przeprowadzimy cykl sołeckich spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sołectwach Gminy Dąbrowa. Podczas spotkania LGD przedstawi planowany roczny harmonogram ogłaszania konkursów, poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia oraz zasięgnie informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców danego sołectwa. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa.

Zadania LGD wynikają z zapisów Umowy Ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Środki  na realizację pochodzą z od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na który Zarząd Województwa przeznaczył środki w ramach programu regionalnego.

 

LP. DATA DZIEŃ TYGODNIA MIEJSCOWOŚĆ GODZINA MIEJSCE
1.  

29

stycznia

2024 roku

 

 

Poniedziałek

 

Słaboszewo

 

17.00

Świetlica Wiejska w Słaboszewie
2.  

Białe Błota

 

19.00

Świetlica Wiejska W Białych Błotach
3.  

31

stycznia

2024 roku

 

 

Środa

 

Szczepankowo

 

17.30

Świetlica Wiejska w Szczepankowie
4.  

Szczepanowo

 

19.30

Świetlica Wiejska w Szczepanowie
5.  

1

lutego

2024 roku

 

 

Czwartek

 

Parlin

 

17.00

Świetlica Wiejska

w Parlinie

6.  

Parlinek

 

19.00

Świetlica Wiejska

w Parlinku

7.  

5

lutego

2024 roku

 

 

Poniedziałek

 

Sędowo

 

17.00

Świetlica Wiejska

w Sędowie

8.  

Krzekotowo

 

19.00

Świetlica Wiejska

w Krzekotowie

9.  

6

lutego

2024 roku

 

Wtorek

 

Słaboszewko

 

16.00

Świetlica Wiejska

w Słaboszewku

10.  

Mokre

 

19.00

Świetlica Wiejska

w Mokrem

11.  

7

lutego

2024 roku

 

Środa

 

Mierucinek

 

17.00

Dom

Pani Sołtys

12.  

Mierucin

 

19.00

Świetlica Wiejska

w Mierucinie

 

13.

12

lutego

2024 roku

 

Poniedziałek

 

Dąbrowa

 

17.00

 

Świetlica Wiejska w Dąbrowie

 

14.

13

lutego

2024 roku

 

Wtorek

 

Sucharzewo

 

18.00

 

Świetlica Wiejska

w Sucharzewie