malastandardduza
Start
Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 maja 2018 08:03

paluki stopka PROW

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2018/G

 

Termin składania wniosków:  od 4 czerwca 2018r. do 18 czerwca 2018r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 14:00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wniosek i załączniki należy wpiąć do skoroszytu, dokumenty mają być niezszyte.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:
Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.
Wskaźniki produktu:

Wskaźniki produktu

Limit środków w ramach naboru: 500 000 zł, w tym:
Kwota grantu: od 5 000 zł do 20 000,00 zł
Intensywność pomocy:
jednostki sektora finansów publicznych –do  63,63 %
do 95% pozostali wnioskodawcy, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(refundacja)kosztów kwalifikowalnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
1. organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,
2. organizacja wydarzeń i imprez
3. szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane wzmocnienie kapitału społecznego również w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),
4. inne działania w zakresach opisanych powyżej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
1. osoby prawne
2. jednostki organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych)
3. osoby fizyczne, jeżeli: (są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, nie prowadzą działalności gospodarczej)

posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR (zgodnie ze statutem lub  innym  dokumentem  regulującym  zasady  funkcjonowania).

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

UWAGA:
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji ich kolejność na liście operacji zostanie ustalona poprzez:

  • porównanie ilości punktów uzyskanych przez poszczególne operacje w pierwszym kryterium rozstrzygającym (wskazanym na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia) – operacja, która uzyskała więcej punktów w ramach danego kryterium otrzyma wyższe miejsce na liście operacji; jeśli ilość zdobytych punktów w ramach pierwszego kryterium rozstrzygającego będzie równa LGD przeprowadzi analizę w ramach drugiego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia); jeśli nadal występuje remis zadecyduje ilość punktów zdobyta w ramach trzeciego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia);
  • porównanie wysokości wkładu własnego wnioskodawcy, wyrażonej w złotych (obliczanej jako różnica między sumą kosztów kwalifikowalnych operacji a wnioskowaną kwotą pomocy) – operacja z wyższą wartością wkładu własnego uzyska wyższe miejsce na liście; tryb ten jest stosowany jeżeli ustalenie kolejności operacji w oparciu o kryteria rozstrzygające nie było możliwe (dwie lub więcej operacji uzyskały identyczny wynik we wszystkich trzech kryteriach rozstrzygających).

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Pytania należy kierować na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 
609 996 155, 530 317 783.

Załączniki do ogłoszenia:

Zał.1 formularz wniosku o powierzenie grantu;
Zał2. oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
Zał.3 formularz wniosku o rozliczenie grantu;
Zał.4 deklaracja do weksla i weksel;
Zał.5 wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
Zał.6 obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
Zał.7 szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
Zał.8 lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
Zał.9 lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 LSR – Inicjatywy w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR;
Zał.10 katalog dopuszczalnych stawek dla towarów i usług;

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 09:11
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie "Ochrona danych od A do Z po wejściu w życie Rozporządzenia RODO" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 maja 2018 12:40

Plakat RODO net

 
Informujemy, iż dobiegają końca prace nad uruchomieniem portalu internetowego dedykowanego ekonomii społecznej w województwie kujawsko – pomorskim. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 maja 2018 08:06

Portal ma na celu upowszechnianie informacji na temat ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego, promowania ich usług, produktów i ofert. Jednym z jego elementów jest baza podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu.

Portal jest dostępny pod adresem: es.rops.torun.pl

 

W celu zamieszczenia jak najbardziej aktualnych i rzetelnych danych o podmiotach ekonomii społecznej zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie danych dotyczących Państwa Podmiotów (w zakładce baza podmiotów).

Informacje dotyczące bazy podmiotów, należy przesłać na formularzu, który stanowi załącznik do pracownika ROPSu, pana Radosława Kowalskiego, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zachęcamy również do zapisania się do newslettera, dzięki któremu na bieżąco można monitorować informacje i wydarzenia z zakresu ekonomii społecznej.

Formularz

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 09:14
 
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Wójt Gminy Gąsawa dnia 02.06.2018 r. zapraszają na VI Pałucki Festyn Ludowy oraz Gminny Dzień Dziecka do Gąsawy. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 maja 2018 12:11

Bogaty program zapewnia atrakcje dla wszystkich: małych, dużych i trochę starszych. Podczas festynu będzie coś dla ciała i coś dla ducha a wszystko okraszone muzyką ludową oraz biesiadną. Zapowiada się wspaniały przegląd kapel ludowych oraz zacięta rywalizacja miedzy grupami przedszkolnymi. 

Tego dnia wszystkie dzieci będą mogły spróbować sowich sił w samodzielnym pleceniu koszyczków, lepieniu naczyń glinianych oraz pracy w XIXw. kuźni. Na najmłodszych czeka kącik malarski oraz nauka puszczania latawców.

Zapraszamy również do zwiedzania stoisk z rękodziełem i produktami prosto z Pałuk i Kujaw. Do zobaczenia w Gąsawie 02.06.2018r.

Plakat net

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 09:13
 
Dlaczego latawiec lata? Do czego potrzebny jest ogon? Jakich materiałów użyć do budowy latawca? Jaki kształt jest najlepszy? Na te i wiele innych pytań odpowiedź poznali uczestnicy warsztatów z tworzenia latawców zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 maja 2018 10:54

W dniu 11 maja w godzinach 9:00 - 10:30 odbywały się zajęcia z budowy latawców. Uczestnikami spotkania były dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim.
Zajęcia poprowadził Pan Przemysław Łasecki - od wielu lat zajmuje się produkcją latawców dziecięcych, sportowych, akrobacyjnych i pociągowych oraz sprzętu związanego z latawcami - specjalne torby, siedziska, etc.

Uczestnicy zajęć poznali tajniki od "A do Z" z tworzenia latawców, nabyli umiejętności konstruktorskich. Na koniec wszystkie latawce wzniosły się nad szkołą i poszybowały po niebie.

 

2

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 09:15
Więcej…
 


Strona 6 z 118
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa