malastandardduza
Start
Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 października 2018 13:47

Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 22.10.2018 godz. 16.00. w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącą Rady
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 4. Wybór protokolanta zebrania i Komisji skrutacyjnej
 5. Ocena wniosków złożonych w naborze wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LSR.
 6. Podjęcie uchwał o zgodności/niezgodności z LSR
 7. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z LSR, podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwał o wyborze operacji dla operacji nie przekraczających minimum punktowego zawierające informacje o niewybraniu
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji wybranych do realizacji.
 10. Podjęcie poszczególnych uchwał o wyborze operacji do realizacji.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania i informacja o stanie realizacji LSR.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 
Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 października 2018 13:34

Na podstawie § 17 pkt.  4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 18.10.2018r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. Wybór Protokolanta
 5. Przedstawienie zmian w Planie Działania (zał. 3 do LSR)
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian w Planie Działania
 8. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne na stronie oraz w Biurze LGD, Plac Działowy 6 , 88-400 Żnin.

zaproszenie

załącznik nr 3 do LSR

 
Trwa nabór wniosków 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 października 2018 13:23

W związku z trwającym naborem wniosków: Przedsięwzięcie 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR
Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym jak:
Typ c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo edukacyjne, liderowanie, coaching rówieśniczy),
Typ f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

zapraszamy do wcześniejszej konsultacji projektów w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Terminy składania wniosku:
Termin, od którego można składać wnioski – 08.10.2018r.
Termin, do którego można składać wnioski – 24.10.2018r. do godz. 16.00
Termin rozstrzygnięcia naboru – 11/12.2018r.

 
Podziękowania dla LGD Pałuki – Wspólna Sprawa za Pałuki Tour 2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 października 2018 13:54

27 września 2018r. w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie odbyło się uroczyste podsumowanie III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018.
Organizatorzy wydarzenia: Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki”, Powiat Żniński, Klub Sportowy „Szosa Żnin” złożyli podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się w pomoc przy przeprowadzeniu „PAŁUKI TOUR 2018”.
Nie zabrakło również LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, która wsparła finansowo to niewątpliwie już kultowe wydarzenie, które co roku skupia ogromną liczbę uczestników, uczestników z całej Polski, których łączy pasja do „jazdy na dwóch kółkach”.
Na ręce Prezesa Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa przekazane zostały podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia w postaci Złotego Medalu III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Pałuki Tour 2018r.

Jako LGD bardzo serdecznie dziękujemy za wyrazy uznania i z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję wyścigu, już za rok!

600px

 
Odznaczenia dla Członków Zarządu i działaczy Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 października 2018 12:38

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał odznaczenia państwowe dla Członków Zarządu i działaczy Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Krzyże Zasługi, bo takie odznaczenia otrzymali członkowie LGD, to wyróżnienie dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność społeczną, publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Uhonorowani Członkowie:
Prezes LGD Pałuki Wspólna Sprawa – Pan Ryszard Ulatowski – Złoty Krzyż Zasługi,
Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Eliza Reszka – Brązowy Krzyż Zasługi,
Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Ilona Przychocka – Brązowy Krzyż Zasługi,
Członek Zarządu LGD – Pan Jacek Superczyński – Brązowy Krzyż Zasługi,
Członek Zarządu LGD – Pan Zenon Mikuła – Brązowy Krzyż Zasługi,
Przewodnicząca Rady LGD – Pani – Alina Borkowska – Brązowy Krzyż Zasługi,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD – Pani – Ela Horka – Brązowy Krzyż Zasługi.
Wręczenie odznaczeń odbędzie się w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 


Strona 8 z 130
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa