malastandardduza
Start
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PDF Drukuj Email

Zaproszenie WZC 09.10

LSR
Regulamin Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa
Statut

 
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie przedsięwzięcia Działania informacyjno-promocyjne dotyczace obszaru LSR PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 15:26

paluki stopka PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2017

Termin składania wniosków: od 09.10.2017 r. do 23.10.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Plac Działowy 6

88-400 Żnin                                                                    

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 400 000,00 zł

w tym wkład EFRROW: 254 520,00 zł

(limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW)

Intensywność pomocy:

jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowalnych,

pozostałe podmioty – do 95% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:

  • www.lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna, 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.

Pytania można kierować dodatkowo na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 78

Załączniki do ogłoszenia:

1.obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
2.lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
3.wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
4.instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
5.wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
6.wzór formularza wniosku o płatność;
7.instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
8.Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR - wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;

Załączniki do umowy:

zał. 1

zał.2

zał.3

zał.3a

 
Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców na spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu zaprasza przedsiębiorców i pracodawców z‚ Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz osoby pracujące planujące podniesienie kwalifikacji zawodowych na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 28 września 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.30, w Restauracji Hotel Park w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 107.
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia pracodawców i pracowników w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=112 i konferencje oraz telefonicznie pod numerami: (56) 62 15 904,‚ 797 304 125.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

plakat

 
DARMOWY CERTYFIKOWANY ZDALNY KURS SZKOLENIOWY - Zapisy trwają PDF Drukuj Email

Uwaga właściciele gospodarstw agroturystycznych!
Informujemy, że w ramach współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim Katedra Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy realizuje projekt
Zdalny Moduł Szkoleniowy Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich, który ma za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich województwa
kujawsko-pomorskiego poprzez wykorzystanie nauczania zdalnego do samokształcenia oraz wymiany wiedzy (system Moodle).W ramach Modułu uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę z następujących bloków tematycznych:- Szkolenie wstępne z kształcenia na odległość (2h)
- Aspekty prawne turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce (5h)
- Zasady zdrowego i racjonalnego żywienia człowieka (5h)
- Ekologia i ochrona środowiska (5h)
- Dziedzictwo kulturowe regionu (5h)
- Przygotowanie i sprzedaż imprez turystycznych (10h)
- Strategie rozwoju turystyki (5h)
- Kompendium dobrych praktyk (5h)Każdy moduł zawiera treści edukacyjne służące zdalnemu przekazaniu wiedzy oraz quizy (selftesty) służące samodzielnemu sprawdzeniu opanowania niezbędnych informacji.
Pozytywne opanowanie wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych, potwierdzone zaliczeniem testów końcowych będzie uprawniało do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu wydanego przez WSG.
Beneficjentami Zdalnego Modułu Szkoleniowego Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich mogą być osoby będące właścicielami gospodarstw agroturystycznych i/lub członkami lokalnych LGD
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

ZAPISY TRWAJĄ!!!!

 
LGD Pałuki - Wspólna Sprawa wspiera talenty taneczne! PDF Drukuj Email

Czek

Zapraszamy w najbliższą sobotę do Żnińskiego Domu Kultury na wydarzenie

"NAPAD NA FUNK VOL. 3".

Nagroda główna w turnieju tańca ufundowana jest przez LGD Pałuki - Wspólna Sprawa.


Życzymy dobrych wrażeń, a zawodnikom dalszego rozwoju swoich pasji.

plakat

 


Strona 8 z 103
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa