Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa Drukuj
poniedziałek, 28 maja 2018 11:18
Na podstawie § 6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 04.06.2018r. o godz. 15:00 w sprawie dokonania uzupełnień do naboru nr 1/2018 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.