Odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji LSR Drukuj

W środę 22 lutego 2012r. w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie, odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkanie licznie przybyli członkowie LGD, sołtysi z terenu LGD, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, beneficjenci oraz osoby zainteresowane składaniem wniosków w roku 2012.

Podczas warsztatów przedstawiono uczestnikom zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz elementy LSR, które podlegają aktualizacji. Dyskutowano nad zmianą kryteriów wyboru operacji do realizacji oraz nad wskaźnikami oddziaływania i wskaźnikami rezultatu, mającymi istotny wpływ na ocenę wniosków składanych do LGD. Propozycje wypracowane podczas warsztatów zostaną przedstawione do akceptacji Walnemu Zebraniu Członków, które odbędzie się 6 marca 2012r.

DSC05080DSC05082DSC05083