„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Misje gospodarcze

Szanowni Państwo, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania...

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 16 października 2019r. o godz. 12:00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro). Szkolenie dotyczyć...

“ABC Rynku Pracy – Wiedza to podstawa”

W dniu 03.10.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbyło się spotkanie dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zamieszkujących gminę Janowiec Wielkopolski. Spotkanie pn. „ABC Rynku Pracy – Wiedza to Podstawa”rozpoczęło się o...

2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zachęca do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej inicjatywy "2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego". Pragniemy poznać Państwa opinię, a w rezultacie zrozumieć czy dotychczasowe działania, podjęte w powyższej...

Ogłoszenia o naborach wniosków w zakresie powierzenia grantów

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków w ramach prowadzonych naborów: - 3/2019/G Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o...

Informacja o naborach na 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą planowanych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa naborów na rok 2019. Do pobrania: Informacja o naborach...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 16 października 2019r. o godz. 12:00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro). Szkolenie dotyczyć...