„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Koncert Michała Romela

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie zaprasza na koncert pt. "Piosenki ważne... Kredyt Zaufania" w wykonaniu Michała Romela, którego pasją oprócz gry na gitarze i śpiewania „piosenek drogi” są góry i Pałuki. Koncert odbędzie się 23 listopada...

“Piosenki ważne… Kredyt Zaufania” czyli kolejny koncert w LGD

23 listopada 2019 r. w kolejnym koncercie w LGD pot tytułem „Piosenki ważne… Kredyt Zaufania” wystąpi Michał Romel z Gniezna, którego pasją oprócz gry na gitarze i śpiewania „piosenek drogi” są góry i Pałuki. To, że góry możecie zobaczyć sami oglądając zaproszenie na...

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na ECHOES w Gwadelupie

Uczestnicy z 13 krajów Europy w tym Polski, którą reprezentuje Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w dniach 4-8 listopada 2019r. uczestniczą w drugim już spotkaniu w ramach projektu ECHOES. Tym razem spotkanie odbywa się w Gwadelupie i dotyczy zagadnień...

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

Grupa Profesja informuje, że w listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych...

Milion złotych dla przedsiębiorców

W dniu 28 października 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, Przedsiębiorczości i Żłobków. Środki z RPO trafią do Lokalnej Grupy...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 16 października 2019r. o godz. 12:00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro). Szkolenie dotyczyć...