Drodzy mieszkańcy powiatu Żnińskiego, zwracamy się z prośbą o konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji do przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR. Formularz konsultacyjny należy przesłać do dnia 27.05.2021 na adres m.petrykowska@lgd-paluki.pl.

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje zmian LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
Kryteria Podejmowanie Działalności Gospodarczej