Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytanie ofertowe:
1. Wykonanie elementów odblaskowych dla 70 uczestników Radju Nordic Walking w Janowcu Wielkopolskim w dniu 07.09.2019r.
Do realizacji zadania wybrany został oferent: SUBTEX s.c. Radosław Marciniak, Michał Wójtowicz, 90-251 Łódź, ul. Jaracza 72