W dniu 12.12.2023r. Reprezentanci Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa Pan Prezes Ryszard Ulatowski oraz Pani Wiceprezes Eliza Reszka podpisali umowę dotyczącą Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 oraz uczestniczyli w uroczystej gali.

Kwota przysługująca na realizacje, LSR dla Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 2.762.500,00 (euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2.000.142,00(euro).

Lokalna Strategia Rozwoju finansowana będzie w ramach Priorytetu 7 programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. LSR pozwoli na wsparcie m.in. inicjatyw służących przeciwdziałaniu  wykluczeniu społecznemu osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży i innych środowisk wymagających integracji społecznej, a także projektów pozwalających na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wsparciu osób fizycznych planujących podjęcie działalności gospodarczej.

Sfinansowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na który Zarząd Województwa przeznaczył środki w ramach programu regionalnego.