Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa w dniu 5 grudnia 2023r. wybrała nowe Władze na kolejną czteroletnią kadencję.

Członkowie LGD wysłuchali sprawozdań: Zarządu, które przedstawił Prezes LGD Pałuki- Wspólna Sprawa  Ryszard Ulatowski, Rady LGD zaprezentowane przez Przewodniczącą Panią Alinę Borkowską oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Pani Anna Marciniak -członek Komisji. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników zebrania, a Walne jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W swoim sprawozdaniu Prezes LGD Ryszard Ulatowski odniósł się również do faktu, że w tym roku mija 15 lat od utworzenia Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Zwrócił on szczególną uwagę na liczne działania, które grupa realizowała na terenie powiatu żnińskiego. Efekt tych działań to między innymi rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i rewitalizacja wyznaczonych obiektów   na terenie powiatu. W ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości ze środków LGD powstało 78 nowych podmiotów gospodarczych. To najwięcej spośród wszystkich grup w województwie kujawsko-pomorskim.

15 lat w kwotach:

Kwota wykorzystana w latach 2007-2013 – 6 500 000 zł

Kwota wykorzystana w latach 2014 – 2020  – 22 848 000 zł

Dodatkowe środki w umowie ramowej w latach 2014-2022   – 5 747 764 zł

Kwota pozyskana na dodatkowe projekty  –  4 198 752,51zł.

RAZEM WSZYSTKIE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ

LGD PAŁUKI – WSPÓLNA – SPRAWA W LATACH 2007 – 2022 – 39 294 516 zł

12 grudnia 2023r w Toruniu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podpisze z Urzędem Marszałkowskim kolejną umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to prawie 22.000.000 zł

 

Po części sprawozdawczej członkowie LGD wybrali w głosowaniu jawnym władze statutowe:

Prezesem LGD ponownie wybrano Pana Ryszarda Ulatowskiego.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Ulatowski – Prezes
 2. Eliza Reszka
 3. Ilona Przychocka
 4. Jacek Superczyński
 5. Zenon Mikuła
 6. Tomasz Michalczak

Walne wybrało również Radę LGD w składzie:

 

 1. Alina Borkowska
 2. Halina Rosiak – Kozłowska
 3. Tadeusz Gołębiewski
 4. Grzegorz Smoliński
 5. Joanna Tyzler
 6. Łukasz Kwiatkowski
 7. Anita Kasprowiak
 8. Anna Janowska
 9. Beata Otto
 10. Anna Prosianowska
 11. Rafał Grajkowski
 12. Janusz Witkowski
 13. Justyna Nizioł – Zacharzewska
 14. Urszula Dębska
 15. Monika Nowakowska
 16. Sebastian Kudła
 17. Marta Puzio

 

Komisję Rewizyjną w Składzie:

 1. Elżbieta Horka
 2. Katarzyna Daszkowska
 3. Michał Duch

Komisja Rewizyjna wybrała na Przewodniczącą Elżbietę Horkę.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz na Facebook LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.