REKRUTACJA TRWA!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” nr: RPKP.09.02.01-04-0064/21 W RAMACH PROJEKTU OTRZYMASZ: Wsparcie indywidualne i/lub grupowe: określenie ścieżki...