Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W dniu 26 czerwca 2019r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Partnerstwo dotyczy współpracy na rzecz wspierania realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz...