Pieniądze dla LGD

Pieniądze dla LGD

14 czerwca br. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę wręczył wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.  LGD otrzymała środki w ramach poddziałania „Wsparcie...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020....