Wydłużenie terminu oceny i weryfikacji wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 2/2020/G

Dot. projektu grantowego pt. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju – informacja o odstępstwie od określonego w Procedurze naboru, oceny i wyboru terminu na dokonanie wyboru projektów. Szanowni Państwo, informujemy,...