Konsultacje społeczne

W dniu 4 lipca 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w zakresie przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój...
Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Planie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników i przedsięwzięć dotyczących projektów grantowych w PROW – Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie...