Zapraszamy na konsultacje

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w  zakresie: Wsparcie dla przedsiębiorstw. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29 października o godz. 10.00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac...

Konsultacje społeczne

W dniu 4 lipca 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w zakresie przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój...
Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Planie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników i przedsięwzięć dotyczących projektów grantowych w PROW – Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie...