Wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach...

Nie zwlekaj – zapisz się już dziś!

W ramach projektu pn.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” rekrutujemy na szkolenie sprzedawca obsługą kasy fiskalnej  i terminali płatniczych. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Nie zwlekaj – zapisz się już dziś!

W ramach projektu pn.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” rekrutujemy na szkolenie sprzedawca obsługą kasy fiskalnej  i terminali płatniczych. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...
„Pałucki Panel Czasu”

„Pałucki Panel Czasu”

Chcielibyśmy przedstawić Państwu przykład działalności LGD Pałuki-Wspólna Sprawa w ramach projektu pt. „Pałucki Panel Czasu” sfinansowanego ze środków Fundacji PZU. Celem projektu były działania wspomagające rozwój lokalnej społeczności poprzez poszerzenie wiedzy...

Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej pierwszych efektów a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania...