Komunikat dotyczący zmiany Procedury w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa z dnia 18.03.2020r.

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, pracowników LGD oraz Radnych Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wprowadzone zostają zmiany do Procedury w zakresie przeprowadzania...

Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019 w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR

Żnin, 16.12.2019 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...