#akcjachryzantema

#akcjachryzantema

300 chryzantem zostało już rozdysponowanych na terenie powiatu żnińskiego. Kwiaty pojawiły się głównie w miejscach pamięci. Akcja dekorowania chryzantemami to pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, którzy ze względu na zamknięcie cmentarzy na uroczystość Wszystkich...

W dniu 5 listopada 2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisaliśmy 6 Umów o powierzenie grantu, typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczenie społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej...