Realizacja grantów nabiera tempa

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na terenie LSR realizowanych jest 25 grantów na łączną kwotę 1.176.391,76 zł....