ARiMR – Informacja dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO  Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7...
Wręczenie aneksów do „umów ramowych”

Wręczenie aneksów do „umów ramowych”

W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli Lokalnych Grup Działania przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu...

Konkurs „GŁOS NATURY”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. “GŁOS NATURY”. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców powiatu żnińskiego. Celem konkursu jest napisanie tekstu piosenki lub wiersza o tematyce proekologicznej lub anty...