W dniu 15.11.2022r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027.

W dniu 15.11.2022r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027.

W dniu 15.11.2022r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele...