ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA MINIKOPARKI

Dotyczy wniosku składanego w ramach projektu grantowego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa” nr RPKP pn. „Rozwój działalności gospodarczej firmy GOC INVEST Barbara Kasprzyk-Goc w...