Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020....

Zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości korzystania z portalu internetowego powstałego w ramach projektu współpracy „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, zaprasza na szkolenie dotyczące certyfikacji produktów lokalnych/usług/miejsc/wydarzeń oraz możliwości korzystania z portalu internetowego powstałego w ramach projektu współpracy „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach...

Warsztat refleksyjny

W dniu 28 lutego 2022r. odbył się IV warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD. Z uwagi na...