Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytanie ofertowe: 1. Wykonanie elementów odblaskowych dla 70 uczestników Radju Nordic Walking w Janowcu Wielkopolskim w dniu 07.09.2019r. Do realizacji zadania wybrany został oferent: SUBTEX s.c....

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia protestu

W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonego protestu nr 1/2019 w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Rada LGD podjęła decyzję o uznaniu zasadności złożonego protestu. W dniu 24.07.2019r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili...