W dniu 8 stycznia 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020.

Szkolenie przeprowadziła Dyrektor Biura LGD Pani Weronika Pochylska. Prowadząca w czytelny sposób przedstawiła wszystkim zainteresowanym główne zagadnienia związane z typem projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
Uczestnicy poznali zasady udzielania wsparcia, omówiono przykładowy wniosek o dofinansowanie, kartę weryfikacji, lokalne kryteria wyboru operacji, a także poznali wiele innych niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.

Przypominamy, że o grant mogą się ubiegać podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w ogłoszonym naborze wynosi 1.300.000 zł

[rl_gallery id=”303″]